Jak naučit dítě učit se

Přechod na základní školu je velkým životním milníkem. Přichází první povinnosti v podobě domácích úkolů a hodnocení v podobě známkování. Dobrý start…