Otcovská dovolená 2022 – co musíte vědět?

Na začátku roku 2018 začala fungovat moderní sociální výhoda, otcovská poporodní péče. Podívejme se, kdo bude mít v roce 2022 nárok na otcovskou a jak byla rozšířena. Současně s tím zodpovíme tyto otázky: Kdo má nárok pobírat otcovskou dovolenou? Jak dlouho trvá? Jak si o ni zažádat? Nebo co potřebujete k žádosti o otcovskou dovolenou?

Obsah článku

V současné době lze mateřskou nebo rodičovský příspěvek dlouhodobě čerpat prostřednictvím otce. Podmínkou však samozřejmě je, že v tomto ohledu převzal rodičovský příspěvek po matce. Několik národů má tu výhodu, že oba opatrovníci mohou zůstat v domácnosti současně. Od počátku roku 2018 je tomu tak i v rámci České republiky, neboť začala fungovat tzv. výhoda otcovské poporodní péče.

Kdo má na tuto dávku nárok?

Nárok na výhodu otcovské poporodní péče mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které splnily dostatečně dlouhou dobu na nemocenském pojištění. U osob samostatně výdělečně činných se jedná o tři měsíce nepřetržitého čerpání otcovského volna bez přerušení před nástupem na otcovskou.

Potenciální žadatel musí také postupovat tak, aby splňoval jedno z těchto pravidel:

  • být zapsán na matrice jako otec narozeného dítěte
  • převzít do pěstounské péče (přivlastnění, pěstounská péče atd.) dítě mladší 7 let

V tomto okamžiku si můžete vzít placené volno během prvních šesti týdnů od narození nebo výběru dítěte. Ať je to jakkoli, máte navíc nárok na volno v případě, že matka a dítě jsou stále v léčebném centru. Zvláštním případem je, pokud je dítě hospitalizováno po celou dobu šestinedělí.

TIP: Muž u porodu: ano či ne? Na co se připravit?

Během podpůrčího období nesmí otec pracovat v zaměstnání, kde mu byla uznána poporodní péče. Navíc běžně tu také neplatí pravidlo, že byste výhodu dostávali na každé dítě — čili, co dítě, to dávka. Otec tedy následně dostane pouze dávku na jeden porod, a to skutečně i v případě, že se jedná o porod dvojčat nebo vícero dětí. Dále je důležité poznamenat, že při nehodě, kdy je otec náhodou hospitalizován, nejsou dávky nijak přerušovány. Kromě toho není bráněno ani v případě, že se dítě narodí v době, kdy je v nemocnici.

Jak dlouho budou otcové doma?

Otcovská dovolená v České republice v souvislosti s poporodní péčí trvá 2 týdny neboli 14 dní, s tím, že již došlo k jejímu prodloužení. Ještě v roce 2021 bylo otcovské volno jako dříve 1 týden neboli 7 dní. Nevýhodou je, že čerpání volna nelze nijak přerušit ani rozdělit. Otcům je každý den vypláceno 70 % denního vyměřovacího základu. Vyměřovací základ se v tu chvíli vypočítá v rámci stejného způsobu jako u mateřské, a to tak, že se do něj zahrne čistý zisk za poslední rok a rozdělí se podle počtu dnů. V případě osob samostatně výdělečně činných se využívá celý měsíční vyměřovací základ za dobrovolnou nemocenskou. Běžná denní mzda se vyrovnává s využitím 3 snižujících se limitů.

TIP: Co si vzít do porodnice

Jak a kde podat žádost?

Pokud potřebujete požádat o otcovskou péči, připravuje se stejným způsobem jako mateřská péče. Zaměstnavatel vám ji musí schválit a poté žádost doručit na důležitou správu sociálního zabezpečení. Osoba samostatně výdělečně činná podává žádost na správě sociálního zabezpečení, kde je zařazena, po uplynutí 14 denní lhůty zpětně.

Co budete potřebovat, abyste mohli požádat o dávky?

Nejdříve ze všeho si vytiskněte tiskopis Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou), kterou lze vyplnit a stáhnout ze vstupu ČSSZ. V případě, že se dítě narodilo v zahraničí, budete navíc muset předložit potvrzení o otcovství, např. rodný list.

V případě, že potřebujete využít alternativu otcovské péče, jakmile převezmete dítě do své péče, musíte také sociálnímu úřadu předložit výběr příslušného odborníka na péči o dítě. Lhůta pro vyřízení a vyplacení dávky je v tomto okamžiku stanovena zákonem a trvá 1 měsíc ode dne, kdy úřad sociálního zabezpečení obdrží žádost a případné další doklady.

Výpočet otcovské dovolené

Výpočet otcovské dovolené, podle něhož činí součet otcovské 70 % sníženého vyměřovacího základu za každý kalendářní den, zůstává nezměněn. O výši denního vyměřovacího základu se pravidelně rozhoduje na základě mzdy za 12 kalendářních měsíců předcházejících nástupu na dovolenou. Konkrétně se jedná o úhrn zisků, které jsou jednoznačně určeny pro odvody na sociální zabezpečení a ochranu před úrazem.

Do této částky jsou zahrnuty náhrady, odměny a další splátky mzdy, které podléhají odvodům ze mzdy. V případě osob samostatně výdělečně činných se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného na ochranu v důležitém období před začátkem poskytování výhody. Běžný každodenní zisk je v tomto okamžiku vyrovnáván pomocí tří snižujících se limitů.

Pro rok 2022 počítejte s tímto:

  • částka do 1 298 Kč — započítává se 100 %
  • částka nad 1 298 Kč do 1 946 Kč – 60 %
  • částka nad 1 946 Kč do 3 892 Kč – 30 %
  • k částce nad 3 892 Kč se nepřihlíží

Z pohledu přehledu je tímto způsobem běžné, že otcové volí práci z domova nebo čerpají standardní volno místo otcovského volna, protože jejich zisk se za řešené období nesnižuje.

Kalkulačka pro otcovské volno

Vyzkoušejte funkci online kalkulačky pro otcovské volno. Peněžitá dávka má kompenzovat ušlý zisk z čisté mzdy, zejména u osob, které pobírají mzdu výrazně nižší, než je běžná mzda.

TIP: Jak obléct novorozence

Otcovské volno a pojištění pro případ nemoci

Krátce po představení této moderní sociální výhody se mezi šéfy a pojišťovny pro případ nemoci objevily spory o to, kdo je povinen platit ochranu pro případ nemoci nových otců na otcovské dovolené. Ačkoli se proti tomu zpočátku postavilo několik garantů, například organizace Všeobecná zdravotní pojišťovna po nějaké době poučila šéfy o možnosti zpětně prohlásit všechny své zástupce, kteří si vzali otcovskou dovolenou, za státní garanty (tj. osoby, za které stát platí zdravotní pojištění).

Od Jana Kolínková

Chovatelka domácích zvířat, pěstitelka rostlin, milovnice dobrého jídla a psaní textů. Ve volném čase ráda pečuje o zahradu, čte knihy a uskutečňuje svoje nápady — jako je učení se hrát na kytaru, stavba ze dřeva a jiné. Jejím snem je žít klidný život.