Jak naučit dítě R a Ř

Přestože je R jednou z posledních slabik, které by dítě mělo umět vyslovit, je to také jedna z posledních slabik, se kterou se nejčastěji vyskytují problémy. Společně s dítětem ji můžete zdokonalit pomocí předběžných cvičení. Jak tedy efektivně naučit dítě a jak si s tím poradit? Existuje i zábavné učení a jaké jsou oblíbené metody?

Obsah článku

Začněte s předřečovým cvičením

Abyste mohli dětský jazyk na problematické slabiky R a Ř posilovat, měli byste jej posilovat a často trénovat. Cvičení mohou sloužit jako prevence nedostatečného zdokonalování mluvnice již v raném věku. Zdokonalujte nejen jazyk, ale i rty a tzv. patrohltanový uzávěr. Tato cvičení jsou založena na napodobování – zásadní je, abyste našli způsob, který je pro dítě zábavný. 

TIP: Jak naučit dítě číst

Cvičení s jazykem

Dbejte na to, aby dítě vyplazovalo jazyk do dálky a do výšky (vytočit špičku nahoru a dosáhnout na nos). Dítě by mělo kmitat jazykem mezi koutky. 

Také zkuste: 

 • poklepávání jazykem na jednotlivé zuby
 • malování horního patra jazykem jako kartáčkem zepředu dozadu
 • olizování horního a dolního rtu 

Práce se rty

 • Sem řadíme úsměv nebo oblíbené špulení, brnkání prstem o rty a vibrování rtů 

Používání patrohltanového uzávěru

 • Snažte se, aby se dítě naučilo kloktat a pít brčkem

Všechna tato cvičení jsou potřeba provádět formou hry. Před zrcadly si zahrajte s dítětem na opici a budeme se chovat jako opice. Buďte schopni navíc využít výživy k zdokonalení lízání tyčinky, šlehačky, držení lentilky jazykem na horním patře, dokud nezměkne, kývání lentilky nahoru a dolů na jazyku atd. Možností je hodně.

TIP: Jak naučit dítě smrkat

Zkusme začít nejprve nácvikem R 

Dítě se konečně dostalo do věku, kdy může začít se správnou výslovností R a Ř. Nějakou dobu před zdokonalením slabiky je totiž nezbytné vypracovat hlasové nástroje, bez kterých nemůžete pracovat! 

Dejte šanci tomuto cvičení: 

 • Ohýbání jazyka vzhůru – horní ret potřete čokoládou a začněte olizovat, za horními zuby držte bonbon, přitiskněte jazyk k hornímu patru a další. 
 • Prskání 
 • Mlaskání – Dítě si při plivání vkládá jazyk mezi rty 
 • Přemáhání jazyka ukazováčkem 
 • Zpívání rytmických písniček – slabiky a shluky dndndn, dada, dyndyn
 • Bláznivé mluvení – dnddn vdn hdn edn 
 • Správná artikulace – ústa jsou mírně pootevřená, špička jazyka je placatá, dotýká se za horními řezáky, a když dítě artikuluje ddn, dn, jazyk poskakuje. Opřete prst na dolní zuby tak, aby ústa byla pootevřená, jazyk lépe kmital a dítě se nesnažilo manipulovat s čelistí. 

Učení hrou – jak na to?

Cvičte častěji, ale kratší dobu. Pět až deset minut vícekrát denně je mnohem lepší než hodina v kuse. Využijte k cvičení momentálních okolností, např. domluva u lékaře, jízda autem, ochutnávka zmrzliny.

Snažte se svému dítěti dodávat sebevědomí. Vyslovujte pomaleji a nikam nespěchejte. Neomezujte se na opakování, provádějte rozmanité druhy cvičení. Používejte pomůcky, obrázky, běžné předměty. Důležitá je odměna! Dítě by mělo vidět, jakých úspěchů dosáhlo. Do kalendáře si za každé cvičení nebo do sešitu nalepte samolepky. 

Procvičujte hlásku R 

Všechny části mluvícího ústrojí jsou připravené a rozehrané, v současné době je budete moci začít zdokonalovat. Jak na to?

Zdokonalte samohlásku, kterou začínáte na konci slova ve spojení s D nebo T, a vyslovujte ji jako dd, td. Dítěti nikdy nepředkládejte spojení s R, ale ponecháme td. Artikulujeme tedy pro případ: svetd, metd, litd, vítd, hadd. Koncové D ve slovech dd, td polykáme / hltáme, zvukově jej neartikulujeme. 

Další účinné snahy jsou u slov, která mají v počáteční slabice R: 

Trhá  

 • tráva
 • Chrastí
 • Drápy…. 

R na začátku slova – krátké E klademe dáme před samotné R a artikulujeme ho jako – eduka (= ruka), edáno (= rána). Později se pokoušíme o artikulaci R ve spojení s jinými hláskami: krk, hrad, vrak a atd. Jako poslední začneme procvičovat R v rámci středu slov a ve spojení se slabikami: trs, prskat, prst a další. 

Artikulace písmene Ř

 • sevřete ústa
 • přiložte zuby k sobě a řekněte Ř
 • jazyk se pohne v ústech rychleji než při artikulaci R 
 • šeptem se začíná, a následně zkuste říkat Ř nahlas 
 • na začátku, uprostřed rozhovoru nahrazujte slova Ř šeptem R 

Maminka může pomoci držet zuby u sebe a našpulit ústa. Dítě pak vyzvěte, aby řeklo jednu slabiku, hlásku nebo celé slovo. Nejčastější kombinace k zapamatování hlásky Ř zahrnují svazky slov obsahující: ŘA, ŘE, ŘI, BŘ, MŘ, TŘ, PŘ, ZŘ, CHŘ, KŘ a další

Vhodnými pomůckami jsou např:

 • malé zrcadla, kterým dítě kontroluje, zda má při artikulaci slabiky zuby u sebe 
 • štíhlý proužek papíru, který dítě drží mezi zuby a za který ho matka tahá, aby zkontrolovala, zda při vyslovení slabiky neotevírá ústa

TIP: Jak naučit dítě chodit

Chyby při artikulaci slabiky Ř

 1. Místo Ř dítě říká Ž nebo Š – dítě při poslechu na vyslovované slovo slyší zřetelné Ř a nedokáže se této slabice přizpůsobit. Při vyslovování slov, která obsahují písmeno Ř, musí jedinec při přeříkávání nahradit písmeno R písmenem Ř (dŘevo = dRevo, kŘída = kRída). 
 2. Místo Ř dítě řekne R – při vyslovení slova se odlepí zuby. Skvělým nápadem by mohlo být využití zrcadla, aby dítě vidělo v případě, že jsou zuby pohromadě nebo oddělené. 
 3. Skus (předkus, podkus, míra zubů) – vysuňte dolní čelist mírně nahoru. 

Dítě artikuluje krátké Ř – může to být způsobeno krátkým výdechem s malým počtem pohybů jazyka. Dítě může navíc artikulovat slabiku R. V tomto případě musíte zapracovat na vyslovování R a poté přejít na Ř!

Od Jana Kolínková

Chovatelka domácích zvířat, pěstitelka rostlin, milovnice dobrého jídla a psaní textů. Ve volném čase ráda pečuje o zahradu, čte knihy a uskutečňuje svoje nápady — jako je učení se hrát na kytaru, stavba ze dřeva a jiné. Jejím snem je žít klidný život.