Základy výchovy dětí: Naučte se postavit první hranice

Výchovný styl celkově ovlivňuje to, jak dítě vnímá své postavení v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech světa a souvislostech v něm, jak zachází s představou o sobě samém a své roli v rodině a širším společenství. Způsob výchovy dítěte ze strany rodičů je jednou ze zásadních proměnných, které se podílejí na utváření identity dítěte a ovlivňují jeho budoucí působení v životě. 

To, co rodiče sdělují v rámci svého výchovného přístupu, si lze představit jako poselství, které nese zásadní údaje. Dítě s ním často nakládá tak, aby mu to zapadalo do jeho vlastního chápání světa. Toto názorné vodítko utváří předpoklad přesvědčení, které zapadá do jeho soukromého myšlení. Může to znít až příliš složitě. Jinými slovy, když dítě dostává signály, že je nezbytné se podřídit a neprojevovat vlastní vůli, může se z toho naučit, že nemůže ovlivnit věci kolem sebe, a tak zůstane nečinné a rezignuje a přijme zodpovědnost. Může se také naučit, že vliv lze zajistit pouze silou, a proto bude mít potřebu ovládat druhé.

Obsah článku

V individuální psychologii se popisují hned čtyři výchovné styly:

 • V případě nadměrného tlaku jde o to, aby se dítě podřídilo a aklimatizovalo na autoritu rodiče.
 • Rozmazlující rodič se zdržuje jakýchkoli požadavků, dítě jistí a dělá vše za něj.
 • Zvláštním způsobem výchovy je nedbalý způsob výchovy, kdy rodič nereaguje na potřeby dítěte, nezajímá se o ně a odmítá za dítě přebírat jakoukoliv odpovědnost.
 • V případě, že výchova dítěte probíhá v atmosféře účasti a podpory, hovoříme o výchově založené na partnerském nebo demokratickém výchovném prostředí. Poslední zmíněný přístup se vyznačuje vřelostí a zároveň pevností. Tento přístup je velmi ceněný, dítě si pravděpodobně odnese do života „výbavu“, která mu umožní zvládnout výzvy pozdějšího života a úkoly dospělosti.

Proč je důležité si nastavit hranice

Začněme nejprve s tím, jak důležité jsou hranice. Zamysleme se nad tím, kdo z nás dokáže ukončit práci a otevřít individuální nebo rodinný život. Pravděpodobně každý z nás si někdy přinesl práci domů. Záleží na tom, jak moc je pro nás omezující. Ale v případě, že vám to vadí, pravděpodobně nemáte nastavené hranice, kde se práce uzavírá a začíná individuální život.

Hranice jsou většinou dány pravidly, které si stanovíme sami, nebo je stanoví naše okolí. Potřeba pravidel ve společnosti pravděpodobně nemusí být složitá. A v případě, že by se nikdo pravidly neřídil, nemohli bychom pracovat. Pravidla nám dávají pocit bezpečí a nabízejí pomoc, abychom věděli, co se děje před tím, co se má stát. Co se bude dít. A to je pro děti velmi důležité. Takže pokud to není příliš velký problém, nepodceňujte pravidla a hranice s dětmi. Ale tak, aby vše mělo hlavu a patu.

Jak na jejich nastavení?

 • Včas znamená, že v případě, že stanovíte hranici v prvním okamžiku, kdy se vám chování dítěte nelíbí, například když hodí hračku, můžete mít v budoucnu méně práce. Protože zabráníte vzniku negativního chování.
 • Předem to znamená, že poté, co uvidíte, že se dítě chystá něco udělat, zkuste mu to láskyplně vysvětlit ještě předtím, než začne. To může být mnohem účinnější a méně náročné než upravovat nežádoucí chování o chvíli později.
 • Vždy projevujte důslednost. Děti jsou zvědavé a neúnavné. Když zjistí, že některé hranice mohou překročit, budou je porušovat častěji.
 • Pevně si uvědomme, že rodiče by měli být stálí a za jedno. 
 • S klidnou myslí – tak je potřeba vše řešit. Pokud na děti křičíme, když stanovujeme pravidla a dodržujeme hranice, vlastně tím blokujeme tu část jejich mozku, která je schopná pozitivního přijetí a pochopení. Přestože je to v některých případech nepříjemné, je základem zůstat v klidu.
 • Mít důvěru v tu chvíli není o tom, že vy dítěti důvěřujete, ale o tom, že dítě zcela důvěřuje vám a má jasno v tom, kam ho vedete. Co může dělat a co ne. Nebudete muset s dítětem tolik promlouvat, protože dítě bude vědět, jak obtížné je změnit váš názor.
 • Je nutné jednat s láskou, protože jsou to děti. Dítě to nebude vnímat jako útok proti němu, ale jako hranici, kterou je třeba brát v úvahu.

Přečtěte si také

Od Jana Kolínková

Chovatelka domácích zvířat, pěstitelka rostlin, milovnice dobrého jídla a psaní textů. Ve volném čase ráda pečuje o zahradu, čte knihy a uskutečňuje svoje nápady — jako je učení se hrát na kytaru, stavba ze dřeva a jiné. Jejím snem je žít klidný život.