Jak naučit dítě učit se

Přechod na základní školu je velkým životním milníkem. Přichází první povinnosti v podobě domácích úkolů a hodnocení v podobě známkování. Dobrý start je důležitý pro pozitivní vztah ke vzdělávání. První neúspěchy mohou malého školáka odradit. Naučte svoje dítě správně se učit, jen tak bude dosahovat lepších výsledků. 

Začněte brzy

Dítě se od vás učí každý den nápodobou. Napodobuje vaše chování i zvyky. Nemusíte dítě aktivně učit od batolete školní předměty. Pokud si však všimnete, že má dítě zájem o čtení, podpořte jej. Sedněte si s ním a naučte jej číst. To samé platí i pro počítání, přírodopis nebo zeměpis. Spousta dětí umí číst nebo počítat ještě před nástupem do první třídy. 

Základem učení je rodina 

Spousta lidí si myslí, že s příchodem domů ze školy je hotovo. Škola odvedla svoji práci, dítě si napíše úkoly a takhle je to po celý školní rok. To je, ale mylná představa. Škola sice ve vzdělávání dětí hraje neodmyslitelnou roli, stejně velkou roli hraje i rodina. 

Podpora v učení a pozitivní motivace je základ. Malý prvňáček potřebuje po příchodu domů ještě trénovat základní psaní i počítání. Sedněte si s ním a projděte látku znovu. Podejte mu výuku hravou formou a udělejte z učení zábavu. Pokud nebude doma s dítětem učivo opakovat, tak začne ve škole zaostávat. 

Nastavte pravidelný režim

Dejte svému dítěti pravidelný režim na všední dny. Po příchodu domů ze školy by se nemělo hned vrhat na úkoly, ale dejte mu nějaký čas na oddech. Nechte ho zahrát oblíbenou hru na počítači nebo si přečíst pár stránek knihy.

Pustit jej ihned po příchodu ze školy ven nemusí být dobrý nápad, protože se dítě snadno zapomene s kamarády a vrátí se pozdě. Večer potom dohání na poslední chvíli úkoly a už se příliš nesoustředí. Něco jiného jsou samozřejmě sportovní nebo jiné volnočasové kroužky. Pokud nejsou zaměřeny na vzdělávání (cizí jazyky), tak je můžete brát jako volný čas a dítě se může po návratu vrhnout na učení. 

Nezahlcujte potomka několika kroužky najednou. Pokud na každý den v týdnu připadá nějaký kroužek, tak se dítě snadno může vyčerpat. Navíc mu nezůstane čas na sebe. I děti potřebují čas pro sebe, který není řízený dospělými. Každá minuta nemusí nutně být edukační. Vy si také dopřáváte relaxaci, nechte i své dítě ať se relaxuje svým způsobem. 

Pozitivní motivace dítěte

V naší společnosti je rozšířená negativní motivace, kdy se snažíme někoho k něčemu přimět výhružkami a příkazy. 

Opovaž se donést domů pětku.

Musíš být nejlepší, jinak na tebe nebudeme pyšní.

Jestli dostaneš špatnou známku, tak dostaneš na zadek.

Všechny tyto věty jsou krásným příkladem negativní motivace. V tomto případě se dítě nesnaží učit pro sebe, ale snaží se získat rodičovu lásku. A když dosáhne oné mety, tak se mu obvykle nedostane žádného uznání, protože „být nejlepší“ je přeci standard. 

TIP na článek: Jak naučit dítě pravidlům

Zkuste jít cestou pozitivní motivace. Dejte dítěti najevo, že za ním stojíte v každé situaci. Jakmile ve vás bude mít oporu, tak se nebude bát domů přijít i se špatnou známkou. Díky pozitivní motivaci se bude snažit kvůli sobě a primárně se nebude chtít pouze zavděčit rodičům. 

Zapojte Montessori prvky

Montessori pedagogika je v současnosti velmi moderní a získává si další příznivce. Tradiční vzdělávání klade důraz na zapamatování si dat. Montessori vzdělávání bere žáka jako rovnocenného partnera a bere na vědomí jeho jedinečné vlohy a nadání. Nejde o žádné biflování nazpaměť. Naopak se děti učí aktivně vyhledávat informace a pracovat s nimi. 

Tipy pro usnadnění studia 

Zajistěte klidné prostředí bez rušení (tablet, mobil, televize)
Začněte náročnějšími předměty
Po každé půlhodině dejte krátkou přestávku
Nechte dítě převyprávět látku 
Neučte se pozdě večer
Prozkoušejte dítě z učiva
Jakmile dítě splní povinnosti, tak mu dejte volno pro sebe
Pozitivně dítě motivujte 

Když učení nejde

Pokud vaše dítě přinese ze školy špatnou známku, tak mu nenadávejte ani jej nezesměšňujte. Dítě je ze špatné známky smutné i bez vašich výčitek. Snažte se, aby na školu nezanevřelo. Slibte mu, že spolu všechno ještě jednou projdete a možná dostane šanci na opravu. 

Když dítě ve škole trvale zaostává, tak se vydejte za třídním učitelem. Nečekejte až na třídní schůzky a snažte se situaci řešit zavčas. Třídní učitel vám možná doporučí návštěvu pedagogicko psychologické poradny. Ani to není konec světa. Myslete pozitivně a podporujte v dítěti jeho silné stránky. Potřebuje vaši podporu.